Obsługa wspólnot mieszkaniowych

W obszarze opieki nad nieruchomościami pragniemy w szczególny sposób zapewnić pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Nasze działania dotykają różnych płaszczyzn codziennego nadzorowania ich funkcjonowania, m.in.:
  • uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach organów wspólnot,
  • stałego doradztwa,
  • monitorowania wszelkich umów zawieranych przez Klienta,
  • sporządzania niezbędnych opinii, projektów uchwał, regulaminów,
  • stałej opieki nad płynnością finansową (sprawna egzekucja długów, sprawy o eksmisję, wezwania do zapłaty, etc.),
  • prowadzenia sporów z deweloperami w zakresie roszczeń związanych z wadami budynków,